Kontakt

Miejski Klub Sportowy Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 7
biuro@mksciechanow.pl
Tel: (23) 672 55 29
Fax: (23) 672 55 29

 

DRużyna Seniorów
Piotr Janakakos - 517 414 159
DRUŻYNy młodzieżowe
Tomasz Piasecki - 504 414 042
Dodatkowe informacje
NIP: 566-14-12-469 Regon: 130235142
KRS 0000323098 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 14 wydz. gospodarczy KRS
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Ciechanowie
KONTO KLUB: 78 1240 5282 1111 0010 7078 5257
KONTO AKADEMIA: 53 1240 5282 1111 0010 7078 5707